Dysfunkcje stawów skroniowo – żuchwowych

Szczękościsk

Fizjoterapeuci w Reha Clinic Kotulski & Patrzałek prowadzą w zaawansowanym stopniu terapię stawów – skroniowo żuchwowych. Jedną z głównych dolegliwości tego obszaru jest szczękościsk, który nazywamy częściową lub całkowitą niemożnością otwarcia jamy ustnej na skutek odruchowego skurczu mięśni stawu skroniowo-żuchwowego (zaliczamy do nich mięsień skroniowy, mięsień żwacza i mięśnie skrzydłowe). I właśnie ten odruchowy, nagły skurcz sprawia, że ruchy żuchwy stają się ograniczone.

Bezpośrednim bodźcem, który prowokuje skurcz mięśni, jest ból. Mogą go wywoływać zmiany chorobowe w okolicy stawu skroniowo-żuchwowego, ale także w innych częściach organizmu. Prowadzą one do wysyłania wielu impulsów nerwowych do mięśni twarzoczaszki, to zaś powoduje, że znajdują się one w permanentnym skurczu. Przyczyn szczękościsku jest wiele, najczęściej jednak są to dolegliwości ze strony układu nerwowego lub nieprawidłowe procesy zachodzące w jamie ustnej.

Bruksizm

Bruksizm (z greckiego zgrzytać zębami) – patologiczne tarcie zębami żuchwy o zęby szczęki, występujący najczęściej w nocy. Choroba bruksizmu polega na podświadomym zaciskaniu i zgrzytaniu zębami. Siły wyzwalane na powierzchniach żujących u pacjentów z bruksizmem są nawet kilkakrotnie większe od tych działających podczas normalnych procesów gryzienia i żucia, może to prowadzić do poważnych uszkodzeń.

Czasem ludzie z bruksizmem nawet nie są świadomi swojego zachowania w ciągu snu. Mogą zgrzytać zębami dosłownie przez całą noc i nie wiedzieć, że to robią. Jest to problem, z którym zmaga się wiele osób i nie należy bagatelizować objawów bruksizmu. Pamiętaj! Nawet zwykłe zgrzytanie zębów może mieć poważne konsekwencje.

Zwichnięcia stawów skroniowo – żuchwowych

Zwichnięcie stawu żuchwowego może powstać przy zbyt szerokim otwarciu ust, na przykład podczas ziewania. Pacjent nie może wtedy zamknąć ust i ma trudności z mówieniem, a także (w niektórych przypadkach) z połykaniem. Zwichniecie stawu żuchwowego może być jedno lub dwustronne. Jeśli dochodzi do zwichnięcia obustronnego, żuchwa wystaje, utrudnione jest przełykanie i mowa, pojawia się ślinotok. Odczuwany przez pacjenta ból jest większy, jeśli oprócz zwichnięcia doszło do złamania szczęki. Niektóre osoby są bardziej narażone na zwichnięcie stawu żuchwowego.

Czynnikami wpływającymi na większe prawdopodobieństwo urazu szczęki są między innymi: wcześniejsze epizody zwichnięć stawu żuchwowego, niektóre choroby tkanki łącznej, na przykład choroba Marfana lub Ehlers – Danlosa, a także płytki obszar żuchwy. Należy jednak pamiętać, że większość zwichnięć stawu żuchwowego następuje na skutek otworzenia szeroko ust, na przykład podczas ziewania, ataku padaczki lub na fotelu dentystycznym.

Bóle w obrębie szczęki

W Reha Clinic Kotulski & Patrzałek pracujemy z pacjentami, którzy uskarżają się na bóle w obrębie szczęki. Do głównych przyczyn tego typu dolegliwości możemy zaliczyć nadmierne napięcie mięśni działających na staw skroniowo – żuchwowy, uszkodzenia oraz złe funkcjonowanie krążków (dysków) stawowych, zmiany zwyrodnieniowe lub zapalne stawów skroniowo – żuchwowych (artroza, arthritis).

Wszystkie prawa zastrzeżone - REHA CLINIC - rehabilitacja Warszawa

realizacja: estinet