Stany pooperacyjne

Operacje kręgosłupa

W Reha Clinic Kotulski & Patrzałek przygotowujemy pacjentów do zabiegów operacyjnych w obrębie kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego oraz prowadzimy kompleksowy program usprawniania pooperacyjnego. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu pacjentów, którzy poddani byli między innymi takim zabiegom operacyjnym jak:

  • Discogel
  • Nukleoplastyka szyjna i lędźwiowa
  • Disc FX
  • Mikrodiscektomia lędźwiowa
  • Mikrodiscektomia lędźwiowa ze stabilizacją kręgosłupa
  • Dynamiczna stabilizacja międzywyrostkowa
  • Discektomia szyjna
  • Wertebroplastyka

Endoprotezy stawów

Do najczęstszych zabiegów alloplastyki zalicza się wszczepienie endoprotezy stawu biodrowego, w drugiej kolejności zaś kolanowego. Częściej takim zabiegom poddawane są kobiety, zwłaszcza w przypadku stawu kolanowego. Rzadziej wszczepia się endoprotezy stawu skokowego, łokciowego, ramiennego i stawów paliczkowych. Tego typu operacje dotyczą głównie osób po wypadkach lub cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS).

W Reha Clinic Kotulski & Patrzałek fizjoterapia po wszczepieniu endoprotezy stawu prowadzona jest według ściśle określonego planu, który uwzględnia wszystkie potrzeby pacjenta poczynając od samego przygotowania do zabiegu jak również rehabilitację w okresie pooperacyjnym i dalszym od operacji.

Rekonstrukcje więzadeł

Zespół Reha Clinic Kotulski & Patrzałek dzięki bogatemu doświadczaniu i odpowiedniej wiedzy zajmuje się rehabilitacją po zabiegach rekonstrukcji więzadeł a w szczególności rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego. Fizjoterapia po zabiegu rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego zaczyna się następnego dnia po zabiegu. Najczęściej przez 3 do 6 tygodni staw kolanowy pozostaje zabezpieczony ortezą. Pacjent używa kul do czasu odstawienia ortezy. Rehabilitacja odbywa się 3 razy w tygodniu z fizjoterapeutą, a poza tym pacjent wykonuje zadane ćwiczenia w domu.

W określonym czasie po zabiegu wykonuje się badania biomechaniczne w celu określenia siły i kontroli mięśniowej. Badania te pozwalają na zindywidualizowanie procesu rehabilitacji i dostosowanie go do indywidualnych potrzeb pacjenta i tempa gojenia przeszczepu. Fizjoterapia po rekonstrukcji trwa co najmniej 12 miesięcy. Po tym czasie, jeśli sygnał przeszczepu w badaniu rezonansem magnetycznym jest prawidłowy, a badania biomechaniczne wykazują prawidłowe wartości stabilizacji i siły mięśniowej (deficyty poniżej 10% pomiędzy stroną operowaną a nieoperowaną), pacjent może planować powrót do sportu.

Artroskopie stawów

Artroskopia czyli wziernikowanie stawu za pomocą układu optycznego połączonego lub nie z kamerą i monitorem, należy do mało inwazyjnych technik diagnostyczno-operacyjnych w chirurgii stawów. Dzięki powiększeniu obrazu diagnostyka stała się bardzo precyzyjna, co wpłynęło na rozwinięcie się specyficznych, mało inwazyjnych technik operacyjnych w różnych schorzeniach stawów, a w szczególności kolanowego.

W Reha Clinic Kotulski & Patrzałek prowadzimy proces usprawniania po artroskopii, który można podzielić na etapy dostosowane do możliwości pacjenta oraz do leczenia w trakcie zabiegu.

Dekompresje nerwów

Chirurgiczne odbarczenie nerwu (neuroliza) zazwyczaj nie jest zalecana zanim pacjent nie został poddany co najmniej 6 miesięcznemu leczeniu nieoperacyjnemu takiemu jak fizjoterapia, farmakoterapia czy unieruchomienie. Niektórzy pacjenci mogą być skierowani wcześniej jeśli wystąpią u nich ostre objawy zespołu lub jeśli uszkodzenie nerwu jest znaczne.

Zespół cieśni nadgarstka to zaburzenie funkcji nerwu pośrodkowego w następstwie przewlekłego ucisku, które w dużej mierze poddaje się leczeniu rehabilitacyjnemu. W ponad 90 proc. przypadków występuje idiopatyczny zespół cieśni nadgarstka, czyli z niewiadomej przyczyny. Jego rozwojowi sprzyja przeciążenie ręki wywołane wykonywaniem powtarzających się czynności. W pozostałych kilku procentach powodem choroby mogą być m.in. źle wygojone złamania lub zwichnięcia w obrębie nadgarstka, zmiany zwyrodnieniowe, zaburzenia hormonalne. Kobiety chorują trzy razy częściej niż mężczyźni. Dolegliwości dotyczą na ogół ręki dominującej.

Zespolenia kości

W Reha Clinic Kotulski & Patrzałek pracujemy z Pacjentami, którzy zostali poddani zabiegom zespolenia operacyjnego złamań kości metodą osteosyntezy wewnętrznej. Polega ona na operacyjnej stabilizacji złamanej kości z użyciem drutów, prętów, gwoździ, śrub i wkrętów. Szerokie zastosowanie mają również płytki (kompresyjne, neutralizujące, rekonstrukcyjne, tabularne, podtrzymujące, płytki kompresyjne o zmniejszonym kontakcie z kością LC-DCP, blokowane płytki kompresyjne LCP, płytki LISS) oraz zespolenia mieszane i śródszpikowe: pręty Endera, Rusha.

Implanty są stosowane przy złamaniu kości zwłaszcza w złamaniach nasad i przynasad kości długich z uszkodzeniem powierzchni stawowych oraz kości płaskich lub krótkich. Implanty stosowane do zespoleń złamań mogą mieć różne kształty i wymiary. Odpowiednio dostosowane do kształtu, długości i średnicy kości, wykonane są ze specjalnych stopów metali, które zapewniają ich obojętność w stosunku do otaczającego środowiska, jakim jest organizm pacjenta. Są również używane w przypadkach leczenia zaburzeń lub braku zrostu (staw rzekomy), jak również jedna z metod stabilizacji osteotomii kości.

Wszystkie prawa zastrzeżone - REHA CLINIC - rehabilitacja Warszawa

realizacja: estinet